Caroline Nilsson

Denna gång tar jag upp ett ämne som är högaktuellt för mig just nu och som det pratas allt mer om – högkänslighet.

Jag har länge funderat på om jag kan vara högkänslig, även kallat Hsp – Highly sensitive person. Den vetenskapliga termen är sensory processing sensitivity (sensorisk bearbetningskänslighet).

Jag har Aspergers syndrom och tror absolut jag fått rätt diagnos, men vissa av mina personlighetsdrag stämmer inte in på Aspergers syndrom, tycker jag.

Det som jag funderar kring är min enorma känslighet och djupa bearbetning och att min hjärna alltid går på högvarv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-01-25 19:01
Också vid schizofreni kan ljud och färger förstärkas. Sedan kan filtreringen av oviktiga sinnesintryck fungera dåligt, vilket gör att hjärnan blir överbelastad och då mår man sämre. Sedan finns ibland tankestörningen ökat tankeflöde eller tankerusningar. Det kan göra det svårt att fungera pga alla tankar som kommer. Det förekommer inte alltid, men ibland.

Du har inte rätt att posta kommentarer