»Tyvärr är insjuknandet i psykos ofta ospecifikt med depression eller ångest« skriver recensenten av boken »Att insjukna i psykos« i Läkartidningen.

För några år sedan hade jag inte reagerat över detta, men efter två års arbete i Danmark med unga patienter med nydebuterad schizofreni/psykos­sjukdom har jag insett att det finns tydliga tecken i prodromalfasen som är lätta att finna bara man vet vad man ska leta efter.

Det handlar om att identifiera störningar i självupplevelsen, något som nyare psykopatologisk forskning baserad på fenomenologi visat låter sig fångas och beskrivas.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2021-04-16 18:06
Det här är säkert första symtomet innan psykosen slår ut i full blom. Allvarlig depression kan också förebåda psykosen.

Du har inte rätt att posta kommentarer