Vi har nyligen beskrivit ett fall av akut katatoni med excitatoriska symtom, som inom 24 timmar utvecklades till malign katatoni med autonom instabilitet, hos en tidigare frisk man några dagar efter att han tillfrisknat från PCR-verifierad sars-cov-2-infektion.

Läs mer i Läkartidningen.