Vad är egentligen schizofreni?

Finns det verkligen en koppling mellan sjukdomen och våld?

Och hur beskrivs psykoser, vanföreställningar och hallucinationer av någon som själv lever med schizofreni?

Vi träffar Simon Cervenka, professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och Kimberly Hallberg. 

Avsnitt 1. Förvrängd verklighet.

Avsnitt 2. Att höra röster.

Lyssna här.

Du har inte rätt att posta kommentarer