Jimmie Trevett

Den växande ensamheten i befolkningen kan uppfattas som en pandemi i sig, då den för med sig både fysisk och psykisk ohälsa.

Precis som med många andra hälsorisker kan ensamhet brytas.

Det första steget kan vara att prata om problemet.

Läs mer i RSMHBloggen.