Schizofreni, kännetecknad av psykotiska symtom och i många fall social och yrkesmässig nedgång, är fortfarande en etiologisk och terapeutisk utmaning

Viktigast i behandlingen förblir dopaminreceptorblockerande läkemedel; psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi, har relativt små effekter på symtomen.

Tanken att schizofreni bättre betraktas som den yttersta delen av psykotiska symtom av olika grad är för närvarande inflytelserik.

Andra diskussionsområden inkluderar cannabis och motgångar i barndomen som orsaksfaktorer, om det finns en progressiv hjärnförändring efter debuten och den långsiktiga framgången med initiativ för tidig behandling.

Läs Abstract i The Lancet.

Du har inte rätt att posta kommentarer