Vi har nyligen beskrivit ett fall av akut katatoni med excitatoriska symtom, som inom 24 timmar utvecklades till malign katatoni med autonom instabilitet, hos en tidigare frisk man några dagar efter att han tillfrisknat från PCR-verifierad sars-cov-2-infektion.

Läs mer i Läkartidningen.

Lovisa Rydén

Lovisa Rydén bloggar om att leva med PTSD, att kämpa för att orka behandling och att det fått henne att se annorlunda på sin bipolära sjukdom.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Tänker du långsamt?

Då är förmodligen risken liten för att du plötsligt ska vakna upp och tro att du är FN:s generalsekreterare.

Åtminstone enligt en av alla forskare som intervjuas om det komplexa ämnet vanföreställningar i den inte helt purfärska BBC-podden A history of delusions.

Där sätter Daniel Freeman, forskare inom experimentell psykologi, sökarljuset på något som vanligtvis bara setts som ett symtom i en större sjukdomsbild.

Läs mer i Aftonbladet.