En metanalys, som undersökt studier på negativa symptom vid schizofreni tyder på att negativa symptom minskar med tiden.

Detta motsäger att schizofrenin försämras ständigt utan tvärtom förbättras och stödjer den mer optimistiska återhämtningsmodellen.

Det gör också att de med negativa symptom har idag hopp om förbättring eftersom det tidigare sagts att symptomen inte förbättrades.

För olika negativa symptom sågs signifikant förbättring för affektiv avtrubbning, begränsat tal (minst), motivation-apati (störst) och glädjelöshet-asocialitet.

Läs mer hos The Mental Elf.

obama

En kvinna tvångsomhändertogs i New York sedan hon under en upprörd diskussion med en polis sagt att president Obama var en av hennes följare på Twitter.

Ett villkor för frigivningen var att ta tillbaka påståendet, men kruxet är att det var sant.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

En ny brittisk studie visar att fenomenet att höra röster är mer komplext än vad som tidigare beskrivits.

66 procent upplevde fysiska reaktioner såsom värmekänslor eller myrkrypningar i händer och fötter, i samband med att de hörde röster, som oftare var kränkande.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jules Cotard - fransk neurolog

Cotards syndrom eller vanföreställning är sällsynt, men innebär att man tror sig vara död, inte finnas, sakna stora viktiga organ eller kroppsdelar som hjärta, blod, eller båda benen.

Sjukdomen har olika svårighetsgrader, från milda känslor om att man även har betydelse och är inte synlig för andra till en orubblig tro att man är helt död.

Många drabbade av denna sjukdom försöker ständigt att begå självmord för att avgöra om man är levande eller död.

Sjukdomen kan orsakas av schizofreni och bipolär sjukdom i den depressiva fasen. Sjukdomen är också kopplad med Capgras syndrom, där man kan tro att anhöriga är ersatt av en bedragare. Läkemedlet Valtrex, som används mot herpesvirus, kan som biverkan ge Cotards syndrom, som försvinner när medicineingen avbryts.

Behandlingen är antipsykotika, antidepressiva och stämningsstabiliserare ensamma eller i kombination. Vid depressioner kan ECT användas.

Läs mer hos svenska Wikipedia och engelska Wikipedia. Tack gäst för detta tips!

Frågetecknen är fortfarande många kring sjukdomen PANDAS eller PANS.

Tillståndet drabbar barn och unga och innebär ett snabbt insjuknande i tvångssymtom, tics och tillbakagång i utvecklingen.

Sjukdomen har diskuterats allt mer de senaste åren, men ingen vet riktigt vad den beror på eller hur den ska behandlas.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Geta för tipset!

 

I femton kapitel går Oliver Sacks igenom lika många grunder för att hallucinera.

Vi möter personer med synnedsättningar, vars hjärnor inte klarar av bristen på synintryck och därför ”hittar på” märkliga bilder.

På samma sätt börjar vår hjärna uppfinna upplevelser åt oss om vår omvärld är alltför fattig på intryck.

Hallucinationer kan bero på trauman, trötthet, stress eller droger. De är vanligt förekommande vid en mängd sjukdomar.

Läs mer i Svenska Dagbladet.