Schizofreni kan förutsägas hos högriskgrupper år innan psykos utvecklas enligt engelska forskare.

Studien gjordes på 163 personer mellan 16-24 år, som hade två släktingar med schizofreni.

De som utvecklade schizofreni var mer ängsliga, mer tillbakadragna och hade fler schizotypa tankar än de som förblev friska.

Symptomen var mycket lite smärtsamma och påverkade livskvalitén minimalt.

De kan vara kortvariga och följas av år när de inte alls uppträder.

Men forskarna säger att symptomen kan enkelt fångas upp i enkla beteendetester.

De som utvecklade schizofreni tenderade också att ha fel i minnet av händelser.

Läs mer på BBC News

Du har inte rätt att posta kommentarer