Pfizer har utvecklat ett relativt enkelt datoriserat talanalystest, som i initiala försök verkar kunna diagnosticera Parkinsons sjukdom och schizofreni.

Testet undersöker hur man talar och kan påvisa Parkinsons sjukdom långt innan allvarliga rörelsestörningar inträffat.

Forskarna resonerade att tvekandet och ryckningarna i större musklers rörelser, som ses i senare stadier av Parkinson kan visa sig tidigare i skakningar och darrningar i de små muskler som styr talet inklusive stämbanden.

Målet för Pfizer är inte testet i sig utan att finna nya läkemedel, som ändrar de båda sjukdomarnas förlopp genom att skydda nervcellerna.

Läs mer på Schizophrenia.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer