Kataton schizofreni kännetecknas av muskelstelhet och långsamma reaktioner.

Det är en schizofreniform som anses ovanlig idag jämfört med förr.

En ny studie visade att andelen katatoniska schizofrenipatienter sjönk från 7.8% 1980-1989 till 1.3% 1990-2001.

Genom att studera journalerna fann man att 18 % uppfyllde kraven på katatoni.

Forskarna tror att själva diagnoskriterierna och diagnosproceduren har gjort att för få får diagnosen kataton schizofreni idag.

Läs mer på Hubin.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer