Ett gratis och anonymt screening test för tidiga symptom på schizofreni finns att pröva på Schizophrenia.com.

Mer information om testen finns också där.