En amerikansk undersökning har identifierat 5 riskfaktorer hos unga, som kan hos 68-80 % förutse, vilka som kommer att få schizofreni.

De fem riskfaktorerna är, en genetisk risk för schizofreni kombinerad med nyligen minskad funktionsförmåga, högre nivå av ovanligt tankeinnehåll, mer misstänksamhet/paranoia, mer social oförmåga och tidigare eller nuvarande missbruk av droger eller alkohol.

Med dessa faktorer kan man snabbt identifiera vilka, som löper en förhöjd risk att få schizofreni och försöka förebygga att sjukdomen uppstår.

Ju tidigare man behandlar schizofreni desto bättre blir prognosen också.

Läs mer på Reuters.

Du har inte rätt att posta kommentarer