Danska forskare har kommit fram till att de som får långvariga psykoser av cannabis kan egentligen ha tidiga tecken på schizofreni.

Cannabis inducerad psykos, som varar i minst 48 timmar är en etablerad diagnos, men inte så väl studerad.

Danskarna har tidigare funnit att hälften av de med cannabis inducerad psykos fick diagnosen schizofreni inom 6 år.

Forskarna har nu undersökt drygt 600 personer med cannabis inducerad psykos och funnit att de har lika ofta en nära anhörig med schizofreni, som personer med schizofreni har.

Det tyder på att cannabis inducerad psykos och schizofreni är samma sak.

Forskarna vill därför avskaffa diagnosen cannabis inducerad psykos.

Läs mer på Reuters.

Du har inte rätt att posta kommentarer