Det amerikanska diagnossystemet för psykiska sjukdomar skall troligen 2012 ändras i DSM V.

För schizofreni innebär det att efter diagnos skall psykiatern bedöma och gradera fyra olika dimensioner depression, ångest, kognitiva störningar och realitetsstörning av sjukdomen.

Det ger en bättre beskrivning över de problem som finns.

Schizoaffektiv sjukdom kommer troligen att försvinna och ersättas av schizofrenidiagnos med dimensionen depression.

Läs mer på PsychCentral.