År 2013 planerar det amerikanska klassificeringen av psykiska sjukdomar att komma med en ny upplaga DSM V.

Många svenska psykiatrer använder detta system för att ställa diagnos.

Den nya klassificeringen har fått kritik och särskilt den nya diagnosen risksyndrom för psykos.

Det är bara 30 % av tonåringarna med denna diagnos, som får psykos och att ge denna diagnos kan därför kanske vara skadligt eftersom den drabbar för många friska.

Läs mer i New York Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer