Dessa symptom ensamma eller i kombination betyder inte nödvändigtvis att ett barn har psykos eller risk för psykos, men det tyder på att läkarbedömning är nödvändig.

Läs mer på Boston.com.