En femte omarbetad version av DSM är på gång (Diagnostics and statistical manual) Sammanfattat:

*En preliminär femte version av psykiatriklassifikationen DSM (DSM-V) från American Psychiatric Associaton har nu offentliggjorts. arbetet är dock inte färdigt förrän om tidigast två år

*Det grundläggande kategoriska strukturen är oförändrad, men dimensionella mått introduceras( t.ex för att ange depressionsdjup och för aspekter på personlighetsstörningar)

*En början till harmonisering med det internationella sjukdomsklassifikationssystemet ICD förväntas- det välkända 5-axelsystemet ses över och klassifikationen av funktionsförmåga blir mer ICD-lik.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer