Förra året började läkare i Japan använda en relativt ny teknik - nära-infraröd spektroskopi (NIRS) -- för att skilja mellan schizofreni, depression, bipolär och normal psykisk hälsa.

Det är inte svårt att förstå varför detta var ett populärt drag.

Läkare tycker om det för den är enkelt att använda.

Patienterna tycker om det objektiva i metoden och att den ger dem fysiologiska bevis på en sjukdom.

Myndigheterna är glada därför att det representerar succé hos allmänheten för deras innovativa ansträngningar.

Problemet är att patienterna måste betala diagnosen själva och att NIRS inte är tillräckligt kliniskt testad.

Läs mer i Nature.

Läs om hur diagnosmetoden NIRS fungerar här.

Du har inte rätt att posta kommentarer