Med hjälp av att lyssna till vissa toner under tiden EEG mäts kan det kanske bli möjligt att förutse vilka med tidiga symptom på psykos kommer att utveckla schizofreni.

När dessa toner hörs av friska personer skapar deras hjärna en särskild elektrisk våg kallad missmatch negativitet eller MMN.

Personer med schizofreni har lägre MMN.

I en studie följdes en grupp med hög risk att få psykos.

De fann att individer som fick schizofreni hade lägre MMN än subgruppen som inte fick schizofreni.

Det tyder att MMN kan vara användbart för att förutse vilka som senare kommer att få schizofreni.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer