Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) är bästa metoden för att påvisa depression vid schizofreni enligt en ny undersökning, som testat olika depressionsskalor.

Problemet med de andra metoderna är att det kan vara svårt att skilja mellan negativa symptom och depression.

Läs mer hos The Mental Elf. Tack Esben för tipset!