Karolinska

En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat epigenetiska förändringar - kända som DNA metylering - i blodet hos personer med schizofreni.

Man hittade också skillnader beroende på åldern vid insjuknandet och om de hade blivit behandlade med olika läkemedel.

I framtiden kan denna nya kunskap kanske användas för att utveckla ett enkelt test för diagnostik av schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

I artikeln nämns att Haldol var det antipsykotikum de testade som nästan normaliserade värderna i detta test.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2012-03-30 15:44
Ja, man jämför med friska.
Geta
#3 Geta 2012-03-30 08:34
Jämför man då med en frisk person?
Admin1
#2 Admin1 2012-03-30 04:05
Nej, Geta man behöver inte att ta prov före insjuknandet utan man kan se om mönstret ändrats efteråt.
Geta
#1 Geta 2012-03-29 21:46
För att göra en sådan här undersökning måste man väl också ha blodprov från den schizofrene innan schizofrenin bröt ut och innan hen blev medicinerad.

Du har inte rätt att posta kommentarer