Karolinska

En ny studie från Karolinska Institutet har identifierat epigenetiska förändringar - kända som DNA metylering - i blodet hos personer med schizofreni.

Man hittade också skillnader beroende på åldern vid insjuknandet och om de hade blivit behandlade med olika läkemedel.

I framtiden kan denna nya kunskap kanske användas för att utveckla ett enkelt test för diagnostik av schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

I artikeln nämns att Haldol var det antipsykotikum de testade som nästan normaliserade värderna i detta test.