Utifrån fallbeskrivingar vill Johan Cullberg uppmärksamma kollegerna på risken att förväxla en psykos med ett delirium/konfusionstillstånd.

En felaktig psykosdiagnos kan leda till att den somatiska etiologin missas och att felaktig och riskabel behandling ges.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2013-03-22 22:12
Kan inte den organiska skadan hos schizofrena vara mer på micronivå som inte går att se med några undersökningar. Nu menar jag inte förstorade ventriklar utan nervceller i hjärnan som är skadade av någon orsak.
stefan
#5 stefan 2013-03-22 20:37
Vet inte men om en läkare anser sig kunna konstatera att patienten drabbats av en organisk psykos så innebär detta att han temporärt uteslutit en schizofreni diagnos

Cullberg vill nog bara belysa att frekvent förekommande synhallisar är vanligare hos de som drabbats av en organisk psykos och gör detta för att det är något som bör beaktas...
Geta
#4 Geta 2013-03-21 19:44
Om schizofreni beror på inflammation så måste det förekomma organisk hjärnskada.
Eller kommer inflammationen och går utan bestående skada.
stefan
#3 stefan 2013-03-21 19:10
Jag och flera jag känner har haft synhallisar. Ingen av oss har vad som anses vara en sk organisk psykos...

Jag vet att han bara vill väl, men kan inte låta bli att kommentera vad som i min ibland lite övertrötta hjärna framstår som något missvisande
Geta
#2 Geta 2013-03-20 20:16
På Wikipedia menar man att schizofreni är rent psykologiskt i motsats till en organisk psykos där själva hjärnvävnaden är påverkad.
stefan
#1 stefan 2013-03-20 19:53
Citat:"Hallucinationer för synen, annat än ibland som vaga ljusupplevelser, förekommer knappast hos psykotiska patienter – annat än i Hollywoodversioner."

undrar om det Cullberg skriver verkligen stämmer

Quote: "The authors examined the prevalence of visual hallucinations in severely ill hospitalized research subjects with carefully diagnosed chronic schizophrenia and found it to be high... ...Also, the fact that in 43% of the patients with visual hallucinations the history of visual hallucinations was first documented during the research ward work-up suggests that clinicians frequently do not inquire about visual hallucinations in patients with chronic schizophrenia." Source: Am J Psychiatry 1989;146:526-528. High prevalence of visual hallucinations in research subjects with chronic schizophrenia

http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=165864

Du har inte rätt att posta kommentarer