Länge har schizofrenidiagnosen ansetts ha negativ klang, vilket kan leda till stigmatisering och diskriminering.

Andra namn på schizofreni har diskuterats. Nu är de flesta experter eniga om att salience syndromet är det bästa namnet.

Salience betyder framträdande på svenska.

Salience beskriver den interna processen för att reagera på och behandla stimuli, som bäst beskriver de faktiska upplevelserna hos de med schizofreni.

Studenter har tillfrågats vilket som är det bästa namnet. De flesta menade att namnet kvittade, eftersom sjukdomen var stigmatiserande i sig själv. Något fler psykologistudenter föredrog dock salience syndromet och det gjorde också de 19 personer med schizofreni som tillfrågades.

Brukarna var dock rädda för att folk skulle upptäcka att salience syndromet var samma sak, som schizofreni, men trodde att självstigmatiseringen skulle minska.  

Läs mer hos GoodTherapy.

Kommentarer   
Geta
#7 Geta 2013-05-10 22:33
Jag förstår ändå inte betydelsen?
Admin1
#6 Admin1 2013-05-10 22:17
Här står om salience:
http://en.wikipedia.org/wiki/Salience_%28neuroscience%29
Geta
#5 Geta 2013-05-10 22:02
Kan någon förklara vad det här ordet har med schizofreni att göra?
Ready
#4 Ready 2013-05-10 21:54
Det kommer att kännas väldigt konstigt om det blir ett namnbyte. Osäker på vad jag står i frågan...
Geta
#3 Geta 2013-05-10 21:47
Det måste komma av ordet salient på engelska- framträdande. På franska hittar jag det inte.
Ready
#2 Ready 2013-05-10 21:30
Vilket språk tillhör ordet "salience"?
Geta
#1 Geta 2013-05-10 19:00
Ett intressant namn men jag förstår inte betydelsen av ordet? Vad har det med schizofreni att göra?

Du har inte rätt att posta kommentarer