Lakartidningen

I veckans Läkartidning beskrivs en person med schizofrenidiagnos sedan 18 års åldern och som var så dålig att han krävde personlig assistans.

I 40 års åldern visade sig att han inte hade schizofreni utan den sällsynta neurologiska sjukdomen Niemann–Picks sjukdom typ C. 

Det vanligaste debutsymtomet vid denna sjukdom hos vuxna är psykiatriska problem (psykos, depression, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom) (38 procent), följt av kognitiva besvär utan övriga psykiatriska symtom (23 procent), ataxi (20 procent), dystoni (11 procent) och vertikal supranukleär blickpares (8 procent).

De flesta dör efter 13 år så det är en allvarlig sjukdom.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Helene
#2 Helene 2013-05-15 19:15
ogilla!
Geta
#1 Geta 2013-05-15 16:21
Intressant med den här feldiagnostiseringen!

Du har inte rätt att posta kommentarer