Schizophreniaforum.org ger information om schizofrenidiagnoserna i DSM 5, som nyss kommit.

Subtyperna av schizofreni har tagits bort t.ex paranoid schizofreni och istället har flera dimensioner införts som skall bedömas - realitetsstörning, negativa symptom, disorganisation, kognition, depression, mani och psykomotoriska symptom.

Diagnosen för schizoaffektiv har ändrats så att mani eller depression skall finnas större delen av tiden och inte bara ibland som tidigare.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer