Psychological Medicine

Ett nytt namn för schizofreni har föreslagits i forumet för tidskriften Psychological Medicine.

Två förslagsställare från Nederländerna föreslår namnet Psychosis Susceptibility Syndrome (PSS) eller Psykosmottaglighetssyndromet för att minska stigmat.

Läs mer i Medical News Today. Originalartikeln kan läsas här.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2013-06-18 14:52
Det är nog bättre att ha kvar namnet schizofreni tills man kan dela upp sjukdomen i olika delar.
Admin1
#1 Admin1 2013-06-18 13:15
Ett problem finns med detta namn och det är att 20 % av de med schizofreni har aldrig haft någon psykos. Sedan har 25 % bara en psykos, så psykosbenägenhet finns inte hos alla med schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer