Personer med schizofreni och bipolär delar liknande kognitiva- och hjärnförändringar visar tre nya studier, vilket tyder på att sjukdomarna kan ha gemensam biologi.

Professor Pearlson säger: Det är klart att de inte är två olika saker utan att det finns betydelsefulla gemensamma nämnare.

Tidigare har setts att avvikelser i ögonrörelser och EEG förekommer både vid schizofreni och bipolär.

De nya studierna visar på liknande förändringar grå och vit hjärnsubstans mellan de två och dessutom har båda liknande typer av kognitiva problem.

Det finns ingen klar biologisk skillnad mellan sjukdomarna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2013-11-05 19:18
Jag tror inte riktigt på det.
Ready
#5 Ready 2013-11-05 19:07
Är den här nyheten att betrakta som gammal skåpmat eller tillför den något nytt?
yoki
#4 yoki 2013-11-05 13:38
Jag ser många likheter mellan schizofreni och bipolaritet.
Kanske det är därför jag ofta känt mer samhörighet med vårdtagarna än med många av arbetskamraterna när jag jobbade.
Variationen inom de båda sjukdomarna är ju också stor.
Är bipolaritet en slags schizofreni light ? Hoppas ingen tar illa upp.
Geta
#3 Geta 2013-11-05 13:26
Kan undra om stigmat ökar för bipolära om de förknippas med schizofrena. Det finns ju statusuppdelning mellan sjukdomar, där blinda brukar komma högst.
Ready
#2 Ready 2013-11-05 13:14
Undrar om det minskar stigmat för schizofreni att den är besläktad med bipolär?
Geta
#1 Geta 2013-11-05 13:10
Men varför kan personer med bipolär sjukdom leva på en mer avancerad nivå än vad schizofrena kan?

Du har inte rätt att posta kommentarer