Schizofreni är en livslång sjukdom och kommer att återfinnas bland äldre med psykisk sjukdom.

Nyinsjuknande i schizofreni hos äldre är däremot sällsynt.

Denna nydebuterade schizofreni i hög ålder har tidigare kallats senil parafreni.

Ett nytt namn har föreslagits: mycket sent debuterande schizofreni. Vanföreställningssyndrom ses ofta i hög ålder och karakteriseras av icke bisarra vanföreställningar.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2013-11-06 16:43
Vilken mardröm!
Ready
#2 Ready 2013-11-06 16:38
Tänk vad skönt det skulle vara att få schizofreni som pensionär istället för som 20 åring....
Geta
#1 Geta 2013-11-06 16:03
Har psykiatrin verkligen resurser att möta psykisk ohälsa hos en åldrande befolkning?

Du har inte rätt att posta kommentarer