barn

Barn som säger sig ha psykoslika upplevelser har sämre mentalförmåga jämfört med jämnåriga, som inte har sådana upplevelser visar en ny studie.

Resultatet tyder på att screening av barn, så tidigt som 8 års ålder med ett datatest på mentalförmåga kan visa vilka som riskerar psykos senare i livet.

De mentala förmågor, som testades, var minne, resonemang och igenkännande av känslor.

De som hade psykotiska upplevelser, som hört en röst, sett syner eller var överdrivet misstänksamma, hade sämre resultat i resonemang och social förmåga och låg ett år efter sina jämnåriga.

Tidigare studier har funnit att sådana nedsättningar finns hos unga vuxna med milda tecken på psykos eller full psykos.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer