Utomeuropeiska immigranter har befunnits ha flera gånger högre risk att få schizofreni.

Nu har en undersökning visat att de kan vara överdiagnosticerade för schizofreni på grund av skillnader i kultur.

Särskilt att höra röster samt att uppleva dissociation kan vara mer känsliga för kulturella feltolkningar än vad man kan tro.

Andra studier har visat att diagnostester som tar hänsyn till kulturella skillnader gör att färre immigranter får schizofreni-diagnos.

Läs mer hos Smithsonian.com.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-02-22 19:22
I Socialstyrelsens riktlinjer som kom nyligen står att storstäder med utlandsfödda har högre risk för schizofreni. Det kan nog finnas en del feldiagnosticerade i Sverige. Det kan vara klokt att använda DSM för diagnos av invandrare, eftersom det krävs nedsatt social- och arbetsförmåga också. Det kan troligen minska risken för fel diagnos. Man undrar hur sjukdomsförloppet är för invandrare i Sverige. Är man feldiagnosticerad, så borde man inte vara inlagd för psykoser och få tvångsvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer