Autismspektrumstörning är en genomgripande funktionsnedsättning.

Diagnosen har ofta stor betydelse för individen och familjen, men innebär också rätt till insatser som medför kostnader för samhället.

Vi bör därför inte acceptera att diagnosen ställs alltför lättvindigt, skriver Lena Nylander och Gunilla Thernlund.

Personer som av sjukvården (eller andra) misstänks ha Aspergers syndrom kan ha debuterande schizofreni/annan psykos, depression/dystymi eller personlighetsstörningar.

Det är inte ovanligt att symtomen vid ADHD liknar och misstolkas som autism.

Svag begåvning eller lindrig utvecklingsstörning tolkas ibland som autism, liksom det utanförskap som en mycket hög begåvning kan innebära i en begränsad miljö.

Läs mer i Läkartidningen. 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-04-17 14:46
De med autism brukar ofta vara multisjuka psykiatriskt sett. Här låter det som en del med enstaka psykiska sjukdomar kan vara feldiagnosticerade med autism.

Det man nu undrar är om flera psykiska sjukdomar samtidigt kan framkalla falsk autism i ännu högre grad än en enstaka psykisk sjukdom. Och att de med äkta autism saknar psykisk sjukdom.

Om psykiska sjukdomar framkallade autism borde framgångsrik behandling av dessa sjukdomar göra att autismen försvann eller minskade.

Du har inte rätt att posta kommentarer