APTD

Prodromala symptom kommer före psykos, men det finns också ett mellanting mellan prodromala symptom och psykos, som kallas för akuta och övergående psykotiska besvär (ATPD), som varar i 1-3 månader och kan orsakas av händelser med hög stress, som trauman.

Psykoserna kan vara varierande till sin natur och kallas därför polymorfa.

En studie har gjorts hur många som fått APTD-diagnos utvecklar schizofreni senare.

Resultatet var att drygt 12 % fick schizofreni och att det tog 3-5 år för få den nya diagnosen.

Män och unga personer med APTD hade större risk att utveckla schizofreni.

7,6 % fick återkommande attacker av APTD och inte bara vid ett tillfälle.

Läs mer hos The Mental Elf.

Du har inte rätt att posta kommentarer