Nästa vecka kommer psykiatrins handbok DSM-5 på svenska.

Det är 20 år sedan förra versionen och ny forskning har införlivats. Men världens mest använda handbok för diagnoser har ändå inte förändrats särskilt mycket.

Psykiatriprofessor David Kupfer, som haft högsta ansvaret för manualen, förklarar varför.

Att samma gener är inblandade i schizofreni och bipolär sjukdom förändrar inte manualens uppdelning. Den karta vi har idag kan inte ritas om ännu.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2014-10-30 15:32
Ett fel i dagens dimensioner av schizofreni, som skall bedömas vid diagnosen är att antipsykotikaresistens inte finns med. 10 % av nyinsjuknade får inte effekt av antipsykotika. Så det borde ingå tycker man. Idag kallas det behandlingsresistens, vilket också är fel, eftersom det finns andra effektiva behandlingar än antipsykotika. Det var rätt förr när bara antipsykotika hade effekt.
Admin1
#3 Admin1 2014-10-29 22:56
Jag tror mycket på hjärnstudier på enkla organismer, som bananflugor, maskar och möss. Tror mycket kunskap kan komma därifrån. Människans hjärna är för komplex att börja förstå.
Ready
#2 Ready 2014-10-29 22:47
Mycket intressant artikel. Lite skrämmande dock att få reda på att psykiatrin har så lång väg kvar att vandra. Det kommer nog att ta många många år innan vi förstår hjärnan.
Admin1
#1 Admin1 2014-10-28 17:05
Jag tycker att han har rätt vad gäller Thomas Insels krav, som jag också tycker är prematura. Det kan gå att bearbeta studier i efterhand med genetiska kartläggningar av patienterna.

Tydligen i DSM 5 så krävs minst ett av:
hallucinationer, vanföreställningar och stört tal. Sedan skall man ha två kriterier av 5. Man kan inte längre få schizofrenidiagnos med enbart bisarra vanföreställningar eller vissa typer av röster, som t.ex samtalar med varandra.

Själv vill jag ha en annan uppdelning av schizofreni än idag:
Schizofreni utan psykos
Schizofreni med en psykos
Schizofreni med mer än en psykos.

Eftersom det centrala i behandlingen är psykosbehandlingar, så bör diagnoserna också vara psykosanpassade eftersom diagnosen skall styra behandlingen. Det gör inte riktigt dagens schizofrenidiagnos tydligt nog.

Du har inte rätt att posta kommentarer