schizofreni

Nu går det inte att få schizofrenidiagnos längre med enbart ett symptom, som väldigt bisarra vanföreställningar eller ovanliga röster t.ex röster som samtalar med varandra.

Detta försvann därför att rösterna var inte specifika för schizofreni och det kan vara svårt att avgöra hur bisarr en vanföreställning är.

Istället för att få schizofrenidiagnos skall man alltid ha minst 2 av 5 olika kriterie A symptom - hallucinationer, vanföreställningar, negativa symptom, stört tal och kraftigt oorganiserat beteende eller katatoni.

Dessutom skall det finnas minst ett av tre positiva symptom: vanföreställningar, hallucinationer och stört tal. Detta är en skärpning av kraven.

Subtyperna, som paranoid schizofreni har avskaffats för de var för osäkra. Istället skall dimensioner bedömas, som innebär uppskattning av vissa typer av symptom hos individen.

Läs mer hos PsychCentral.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-03 18:00
En skärpning i diagnosen har skett så att minst ett positivt symptom krävs hos alla. Kan innebära att färre får schizofrenidiagnos. DSM-5 har också krav på nedsatt social- och arbetsförmåga och det minskar diagnoserna med 15 % jämfört med ICD-10, som saknar sådana krav.

Det man undrar över var de som har schizofreni simplex hamnar för de saknar positiva symptom. Vilken diagnos får de? I ICD-10 tror jag schizofreni simplex finns.

Du har inte rätt att posta kommentarer