Carina Hellström belyser i sin debattartikel problem inom psykiatrin som är reella och som behöver förbättras (Brännpunkt 4/5).

Att diagnostiken emellanåt är bristfällig är sant och en källa till oro.

Ett skäl kan som Carina Hellström nämner, vara ett felaktigt användande av diagnostiska hjälpmedel och skattningsskalor och en tro på att dessa ensamma kan användas för att ge diagnos.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-05-14 13:13
Jag håller med i stort sett vad dessa unga läkare säger.

Men tycker att de missat att en ganska stor del av de sjukskrivna för psykiska besvär kan vara simulanter. Svårt att bevisa idag, men kan gå i framtiden med studier av biomarkörer och annat. Men att neka sjukskrivning mot vissa typer av psykiska besvär kan vara möjligt.

De flesta psykiska sjukdomar verkar genetiskt vara släkt med varandra. Om man tillhör samma familj, så kanske inte diagnoserna är lika viktiga. Kanske blir det med psykiska sjukdomar som med oss människor. I familjen har vi samma efternamn, men olika förnamn. Diagnoserna blir då lika varandra, men samtidigt lite olika.
mumrik
#1 mumrik 2015-05-14 09:04
Det är bra när debatter fortsätter och att författarna inte får stå oemotsagda. Det finns alltid två sidor av ett mynt.

Du har inte rätt att posta kommentarer