test

Självtester är populära och lockar många besökare. Därför har Viska satsat på självtester genom att bygga ett program själv. Program finns att köpa för under 1000-lappen, men man kan nog göra bättre program själv och bygga in fler funktioner.

Nu finns 5 nya test:

Kan jag ha tardiv dyskinesi? Det s.k AIMS-testet på 7 frågor, som visar om du har tardiv dyskinesi. Vissa har faktiskt mycket milda besvär innan de får antipsykotika. Testet tar 10 minuter.

Kan jag kanske få psykos? PRIME Early Psychosis/schizophrenia screening test från Yale, USA, som ger besked om man kanske kan få psykos, om man aldrig haft psykos. Testet är tänkt att tidigt fånga upp de som kan få psykos och behandla, så att man inte får schizofreni. Ungefär 30 % av de som får positivt resultat på testet får psykos senare.

Har jag depression? The Calgary Depression Scale for Schizophrenia kan skilja mellan depression och negativa symptom. Depression finns huvudsakligen i början av sjukdomen och senare kommer mest negativa symptom, som kan förväxlas med depression.

Mät dina psykiska symptom dvs BPRS-testet (Korta Psykiatriska Bedömningsskalan)
är det mest avancerade BPRS-test på nätet med BPRS-18, BPRS-24 samt mätning av positiva symptom, negativa symptom, ångest-depression och maniska besvär. All denna info får du genom att svara på 24 frågor.

Positive and Negative Syndrome Scale eller PANSS-testet används för att mäta hur pass allvarliga positiva och negativa symptomen är vid schizofreni samt generell grad av schizoida symptom. Ett remissionstest finns i testet. Testet är en vidareutveckling av BPRS och PRS.

Både BPRS och PANSS brukar användas för att utvärdera nya antipsykotika och nya behandlingar mot schizofreni.

Viska är ensamma om dessa tester på svenska och ensamma på nätet vad gäller depressionstestet. Vi vill uppmuntra till mer exakta skattningar av måendet inom svensk psykiatri. Du hittar testerna i menyn upptill under Självtester.

Resultaten på testerna lagras inte på sajten eller i någon databas, eftersom det är ajax-test, där resultatet visas direkt på sidan, så det är bara du själv som ser resultatet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-06-17 17:56
Nästa självtest Viska kommer med är PANSS, som mäter positiva och negativa symptom. Sedan kanske Viska kommer med en kort psykosskala för de som drabbats av schizofreni, som är kortare och enklare.

Självtest för val av antipsykotika och psykosociala behandlingar planeras också.

Du har inte rätt att posta kommentarer