Yasmine Ejner Lind fick till sist felaktigt diagnosen schizofreni, men medicinerna mot psykos förvärrade allt ytterligare.

Att hon själv inte upplevde sig ha en psykossjukdom förklarades med bristande sjukdomsinsikt

När hon fyllt 18 kom hon till vuxenpsykiatrin och där mötte hon en psykolog som genast såg kopplingen mellan hennes mående och det hon varit med om.

Hon bemötte mig med ren medmänsklighet och sunt förnuft. Trots att hon arbetade med psykossjukdomar kunde hon hjälpa mig genom att bekräfta mig. 

Läs mer i Dala-Demokraten.

Hon har också en blogg.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-10-19 15:28
OCD eller tvångssyndrom är besläktad med schizofreni och OCD kan övergå i schizofreni. Risken att få schizofreni är 7 gånger förhöjd vid OCD. Hon säger att antipsykotika förvärrade och det kan vara sant, eftersom nyare antipsykotika kan ge OCD-besvär som biverkan, men ibland ges antipsykotika mot OCD som inte får effekt av annan behandling. Förr räknades OCD som ångestsjukdom, men inte nu längre utan det är en separatgrupp.

Det finns OCD med schizofreni, men den OCD:n skiljer sig från vanlig OCD genom att uppmärksamheten skiftar ständigt och det sker inte vid vanlig OCD.

Det är knepigt att ställa psykiatriska diagnoser på tonåringar. Lite grann av att försöka fånga en fallande kniv för hjärnan utvecklas, vilket förändrar symptomen.

Du har inte rätt att posta kommentarer