Yasmine Ejner Lind fick till sist felaktigt diagnosen schizofreni, men medicinerna mot psykos förvärrade allt ytterligare.

Att hon själv inte upplevde sig ha en psykossjukdom förklarades med bristande sjukdomsinsikt

När hon fyllt 18 kom hon till vuxenpsykiatrin och där mötte hon en psykolog som genast såg kopplingen mellan hennes mående och det hon varit med om.

Hon bemötte mig med ren medmänsklighet och sunt förnuft. Trots att hon arbetade med psykossjukdomar kunde hon hjälpa mig genom att bekräfta mig. 

Läs mer i Dala-Demokraten.

Hon har också en blogg.