Bo Runesson

Professor Bo Runeson

Vetenskapligt stöd saknas, enligt SBU-rapport

Självmordstester med frågor kan inte användas för att förutsäga självmord.

De kan dock användas för träning av personal, som inte klarar av att upptäcka självmordsrisk.

Riskbedömning av självmord bör utgå från en grundlig intervju inom psykiatrin. 

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2015-12-09 07:36
I senaste upplagan står 10-13 %, men att senaste uppskattningen var 5 %. Troligen är 5 % rätt.
Ready
#6 Ready 2015-12-09 00:45
I Surviving Schizophrenia så var väl självmordsfrekvensen mycket högre än 5%?
Admin1
#5 Admin1 2015-12-08 17:54
Det kan ju också bero på nedsatt funktionsförmåga att man inte klarar av att ta sitt liv. Det kräver ju viss planering och förmåga att omsätta tanke i handling. Saker som ofta är nedsatta vid schizofreni. Om läkemedel som förbättrar kognitionen kommer kan självmorden öka, liksom att våld också kan öka.
Geta
#4 Geta 2015-12-08 17:46
Det beror nog på att schizofrena tål så mycket smärta att de inte oftare tar livet av sig. Att lida är deras livsluft.
Admin1
#3 Admin1 2015-12-08 17:43
Det verkar som självmord och självmordsförsök har många orsaker. Det kan också vara en impulshandling. Vid schizofreni är dödligheten i självmord ganska låg och troligen 5 %. En psykos ökar risken för självmord 5 gånger ungefär. Andra dödsorsaker är viktigare och här spelar nog rökning och missbruk stor roll. Mycket större betydelse än självmord. Clozapine minskar självmorden och kan ges vid självmordsförsök som förebyggande.
Ready
#2 Ready 2015-12-08 17:35
Det är väl de frågor som patienten får i samband med en depression.
Geta
#1 Geta 2015-12-08 16:54
Den läkaren har jag träffat i vården innan han blev professor.

Du har inte rätt att posta kommentarer