Professor Jim van Os föreslår namnbyte från schizofreni till psykosspektrumsyndrom.

Idag klassificeras psykossjukdom i många olika diagnoser, som schizofreni, schizoaffektiv, vanföreställningssyndrom, psykotiska depressioner och bipolär.

Dagens diagnoser är en gruppering av symptom och inga tydliga sjukdomar, eftersom orsakerna till sjukdomarna är okända.

Han säger att för schizofreni anses den vara en tydlig genetisk sjukdom, men det anses inte de andra psykossjukdomarna vara trots att de utgör 70 %.

Vetenskapligt så verkar de olika psykossjukdomarna tillhöra samma grupp även om det varierar extremt mycket i gruppen vad gäller sjukdomsförlopp och behandlingsresultat.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs artikel i British Medical Journal.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-03 22:12
Ett bra förslag men för tidigt att byta namn. Bättre att avvakta för mycket ny kunskap är på gång om psykossjukdomar. Vi måste veta mer innan vi byter namn. Annars är nog Viskas namnförslag på schizofreni bäst - Thought Reality Dysfunction. Men bäst att avvakta - kanske är alla psykiska sjukdomar olika grenar på samma träd - jag tror det. Ångest kan t.ex vara en lindrig psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer