handrörelser

Avvikelser i handrörelser kan tyda på annorlunda beteende och personlighet

En ny studie från EU:s AlterEgo-projekt visar att alla individer har ett unikt rörelsemönster med händerna och att det kan variera mellan olika sjukdomar.

Det är både rörelsestil och hastighet, som kan variera. 

Våra rörelser kan också ge besked om vilka personlighetsdrag man har.

Forskarna tror att rörelsemönstret tillsammans hur man interagerar med andra kan ge möjlighet till en mer individanpassad tidig upptäckt, diagnos och behandling av psykiska sjukdomar i framtiden.

Schizofreni och autism tros kunna diagnosticeras på detta sätt och en studie skall starta på schizofreni.

Läs mer hos Daily Mail.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-24 13:56
Det krävs nog mer studier innan man vet hur användbar metoden är. Men schizofreni och även antipsykotika kan säkert båda påverka rörelser. Antipsykotika kan t.ex ge kortare steglängd vet man. Kanske kan metoden användas för att tidigt spåra tardiv dyskinesi med ofrivilliga rörelser. Också neurologiska sjukdomar, som Parkinsons sjukdom kan vara intressanta, liksom demens.

Du har inte rätt att posta kommentarer