bipolär

Också schizoaffektiv kan vara svår att diagnosticera. 

Borderline och bipolär förekommer samtidigt hos 20 %. Symptomen överlappar mellan dem med impulsivitet, självmordsbeteende och instabilt humör. Likheterna kan göra att diagnosen kan bli fel i öppenvården enligt en engelsk studie:

25 % av de med bipolär hade borderline

44 % av de med borderline hade bipolär

Behandlingarna och prognosen skiljer sig åt:

Borderline behandlas med psykologisk behandling och symptomfrihet finns ofta efter 6 år.

Bipolär behandlas med mediciner och är livslång med återfall.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-02 19:59
Det med borderline brukar vara stora vårdkonsumenter, så om de har bipolär egentligen, så kan medicinering mot bipolär vara positivt. Problemet är nog tonårsflickorna och som tonåring kan symptomen vara diffusa. Kan vara svårt att veta diagnos då och om det är bipolär. Hoppet är väl biomarkörer som kan fastställa diagnosen tidigare än idag. En med bipolär brukar få diagnos 10 år efter det första symptomet, så de med borderline har kunnat tillfriskna då.

Kanske är borderline ett förstadium till bipolär, som schizotyp och vanföreställningssyndrom är för schizofreni. Det man kanske skulle ge unga med borderline är omega 3 för att se om det går att förhindra bipolär. Omega 3 kanske kan förebygga schizofreni. Jag har läst att i länder med hög halt av omega-3 i kosten finns mindre bipolär.

Du har inte rätt att posta kommentarer