En diagnos på PTSD (Posttraumatiskt stresssyndrom) ger en ökad risk att senare få schizofreni eller bipolär visar en dansk registerstudie.

Fem år efter ett trauma var det 8 gånger högre risk att få schizofreni och fyra gånger högre risk för bipolär.

Direkt efter ett trauma var psykosrisken 20 gånger högre. Dr Niels Okkels, som gjort studien tror denna höga siffra beror delvis på att man söker vård och då får diagnos.

Det kan finnas gemensamma symptom mellan PTSD, psykos och affektiva sjukdomar och särskilt när man får PTSD-diagnosen, vilket kan ge fel diagnos.

Läs mer hos Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-02 19:29
Också OCD (tvångssyndrom) ger 7 gånger större risk för schizofreni. Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt PTSD kan uppstå vid trauman, som kan vara psykoser eller tvångsåtgärder, som bältning. Jag tror alla psykiska sjukdomar är släkt med varandra och därför upptäcker man detta. I USA får krigsveteraner ofta Seroquel till natten för det är det enda sömnmedlet, som fungerar för dem. Du kan läsa mer om PTSD och schizofreni här:

http://www.viska.se/index.php/sjalvhjalp/5778-aterkommande-stressande-skrack-ptsd

Du har inte rätt att posta kommentarer