Trots hundratals psykiatriska diagnoser finns kan det vara svårt att hitta rätt diagnos

Framtidens psykiatri måste lösa problemet med att ha skilda psykiatriska diagnoser och forskarnas syn att diagnoser kan glida ihop med varandra och att det också kan skilja i dimensioner dvs andra psykiska symptom samtidigt kan förekomma samtidigt.

Trots vetenskapliga framsteg saknas sätt att avgöra när det normala blir sjukligt och hur symptom orsakas av kroppsliga och genetiska orsaker. Istället ny forskning skapar nya frågor, som varför vissa återhämtar sig från schizofreni och andra med samma symptom gör det inte.

DSM-5 och ICD-10 diagnoserna är en samling av symptom, men ingen äkta skilda sjukdomar - också att hur ofta andra psykiska sjukdomar förekommer samtidigt pekar mot komplexa sjukdomsgrupper.

Det viktiga framöver är att visa hur användbara våra diagnossystem är, hur korrekta de är,  hur de kan förutse och hur de kan ge rätt behandling hos enskilda individer. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2016-06-26 15:24
Man kan höja sin IQ med hjälp av motion.
Admin1
#1 Admin1 2016-06-26 15:19
Många psykiatrer säger idag att vissa är det svårt att sätta diagnos på vissa för symptomen passar inte in på en enda diagnos. Barn och tonåringar kan det också vara svårt att sätta diagnos på. Det vore bra att man kom med råd om hur man skall göra då.

I och för sig man kan nog rada upp symptomen och behandla symptomen. De allvarligaste symptomet är kognitiv nedsättning, eftersom det nedsätter funktionsförmågan och arbetsförmågan.
Det borde satsas mer på att mäta kognitiv förmåga för att bedöma behovet av sjukersättning för där handlar det ju om arbetsförmåga. Det krävs inte psykiater för sådan bedömning utan arbetsterapeuter är specialister på detta. Särskilt på vårdcentraler är det nog bättre att arbetsterapeuter bedömer behovet av sjukskrivning för psykiska besvär än en distriktsläkare.

Du har inte rätt att posta kommentarer