Yale

Yale är det 10:e bästa universitet i världen

En individs risk för att få psykos kan nu bli säkrare uppmätt än tidigare efter en riskkalkylator från Yale Universitet i USA.

Ungefär 20-30 % av individer, som är 12-35 år gamla, som har tidiga tecken på psykos utvecklar psykos inom 2 år. Genom att utveckla en riskkalkylator baserad på profiler av riskindikatorer går det ange sannolikheten för psykos hos individer.

Risken för psykos i denna studie var 16 % efter 2 år. 

Mer av ovanligt tankeinnehåll och misstänksamhet, större nedgång i socialförmåga, sämre ordinlärning och minne, långsammare processtid och lägre ålder bidrog till individens risk för psykos.

Risken för en individ bestäms via profilen på dessa 5 faktorer tillsammans med om schizofreni finns i familjen och stressande och traumatiska livshändelser. 

Läs mer hos Yale News.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-07-02 19:57
Karolinska Institutet är väl bäst i Sverige 48:e plats i världen.
Ready
#2 Ready 2016-07-02 19:24
Det är nog väldigt speciellt att läsa på Yale eller Oxford. Vi har nog inget motsvarande i Sverige.
Admin1
#1 Admin1 2016-07-02 18:33
Det är bra att kunna bättre kunna bedöma högrisk individer för att kunna förebygga psykoser. Problemet är att behandlingen inte är så effektiv ännu för att kunna förebygga psykos. Däremot om man får psykos är det lättare att behandla med antipsykotika. Ju kortare tid man har psykos desto bättre.

Du har inte rätt att posta kommentarer