kognition

Abstrakt konst om människans kognition

Under en period med hög risk för psykos (prodromala stadiet) finns kogntiva brister visar en ny stor studie.

Dessa brister kan vara ett tidigt varningstecken för schizofreni och det kan bli en måltavla för behandlingar, som förbättrar kognitionen och lindrar eller fördröjer utbrotten av psykos.

I kognitiva tester hade de med hög risk för psykos nedsättning i kognition på alla 19 mått.

Nedsatt närminne och minnet för de som hänt de sista minuterna (deklarativt minne) var de två viktigaste kognitiva bristerna.

Det är främst nedsatt kognition, som är orsaken till att i Sverige bara 8 % med schizofreni arbetar.

Läs mer i MedicalXpress.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-11-10 19:01
Men direkt efter min enda psykos var närminnet katastrofalt dåligt. Det gick knappt att läsa för man mindes inte vad man nyss läst. Också förmågan att läsa var sämre och att förstå engelska. Det tog ganska lång tid att träna upp tankeförmågan.
Geta
#4 Geta 2016-11-06 14:01
Det var stört omöjligt att tänka de första åren sedan min schizofreni brutit ut. Tror att jag lärt mig att tänka på ett annat sätt idag men det går inte att tänka hur som helst nu heller efter flera decennier.
Admin1
#3 Admin1 2016-11-06 13:05
Det kan vara så att aerobisk motion vid tecken på kognitiv nedsättning kan vara bäst för att förhindra utbrott av schizofreni. Kognitionen förbättras med 40 %, så kanske kan man få viss effekt. Innan jag insjuknade hade jag dåligt närminne och också svårare att tänka. Det kändes som tankevägarna inte fungerade normalt utan man fick anstränga sig för att få tankeverksamheten att fungera. Här talar de enbart om minne, men jag tyckte att det fanns en ytterligare effekt till och långsammare tankeförmåga.
Geta
#2 Geta 2016-11-04 22:10
Rörelsehindrade blir distraherade av sitt kroppsliga handikapp. Det är väldigt bra att kunna distrahera sig för att må bra psykiskt.
Ready
#1 Ready 2016-11-04 20:32
Rörelsehindrade verkar sällan ha psykiska sjukdomar av någon anledning.

Du har inte rätt att posta kommentarer