Det finns inga hopplösa fall, säger Päivi Rissanen, som doktorerade på sina egna upplevelser inom den psykiatriska vården.

Efter åratal av felaktig behandling och bl.a schizofrenidiagnos landade hon själv på den rätta diagnosen dissociativ störning.

Läs mer i Ny tid. Tack aspie för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-01-12 17:47
Dissociativa besvär kan förekomma vid 20-40 % med schizofreni. Den typ av dissociation, som är kopplad till psykos kan vara avskildhet, som inträffar vid depersonalisation och derealisation. Då kan man inte känna igen sig själv eller omgivningen. Både dessa dissociativa besvär är ganska vanliga.

Här har hon antagligen annan typ av dissociativa besvär och troligen har hon haft hysteriska eller falska psykoser dvs ingen riktig psykos och symptomen brukar kunna uppfattas som osanna och överdrivna. Hon hade lite tur för hysteriska psykoser kan övergå i permanenta psykoser. Johan Cullberg skriver om hysteriska psykoser i sin bok Psykoser.

Du har inte rätt att posta kommentarer