Symptomdiagnostik har 90 % träffsäkerhet, men andra metoder har givit 70-80 % ofta t.ex blodprov

Virtual reality kan användas för att få en tidig schizofrenidiagnos, som är träffsäkrare ( exakthet 93 %, specificitet 100 % )än dagens symptomdiagnos, men lika bra som magnetröntgen.

Det är AlterEgo-projektet, där data-avatarers rörelser skall härmas  och man skall socialt interagera med dem., vilket kan användas i diagnosen.

Forskarna hoppas att det skall öppna upp för nyare sätt att diagnosticera och behandla schizofreni. Ytterligare studier skall göras. 

Läs mer hos MailOne.

Läs originalartikeln hos npj Schizophrenia.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2017-02-09 18:02
Orsaken tror jag är att man inte vågar titta på ens medmänniskors ansiktsuttryck. Man tittar bara lite snabbt.
Admin1
#3 Admin1 2017-02-09 17:28
Det är känt att det kan vara svårt upptäcka ansiktsutryck vid schizofreni och det verkar orsakas av störningar i behandlingen av synintryck.

Här står mer om detta:
https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/34/2/367/1922989/Inefficient-Face-Detection-in-Schizophrenia
Malen
#2 Malen 2017-02-09 10:03
Det här är intressant. Jag har flera gånger undrat varför jag har svårt att använda vissa ansiktsuttryck som jag ser att andra kan. Jag har svårt att svara på andras ansikstuttryck som jag skulle vilja.

Undrar om det kan kopplas till den psykiska funktionsnedsättningen som jag har?...
Någon annan som har liknande erfarenhet av detta?
Admin1
#1 Admin1 2017-02-08 20:24
Inte säkert att metoden kommer att användas, eftersom den är bara 3 % bättre än vanlig symptomdiagnos. Sedan när schizofrenidiagnos skall ställas så skall missbruk och schizoaffektiv uteslutas. Metoden borde kunna sortera bort dessa också, men det är inte säkert att det går. Snabbheten kan vara en fördel dock. Men den är bättre än andra metoder, som t.ex blodprov, som brukar ha träffsäkerheten 70-80 %. 70-80 % anses alldeles för dåligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer